fiddlehead - recently uploaded photographs by seandreilinger

fiddlehead a fern unfurls

fiddlehead   a fern unfurls
 

fern fiddleheads MG 1275

fern fiddleheads    MG 1275

fern fiddleheads MG 1271

fern fiddleheads    MG 1271

fern fiddleheads MG 1265

fern fiddleheads    MG 1265